انواع موتورهای الکتریکی

انواع موتورهای الکتریکی

الکتروموتورها دسته ای از موتورهای الکترونیکی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. این موتورهای الکتریکی به وسیله یک میدان مغناطیسی که درون سیم پیچ تولید نیرو می کند و به قسمت اصلی موتور آن را اعمال می کند، عمل می کنند. این ماشین های الکترونیکی از انواع بسیاری برخوردارند که […]

آشنایی با انواع ترمز الکتروموتور

انواع ترمز الکتروموتور

الکتروموتور های دستگاه هایی الکترومکانیکی هستند که جهت به حرکت در آوردن دستگاه ها در صنایع بکار می رود که وظیفه ی جلوگیری از حرکت آن وظیفه ی ترمز الکتروموتور است. ترمز الکتروموتور دارای انواع گوناگون مناسب مصارف متفاوتی است که در ادامه به آن می پردازیم. انواع ترمز الکتروموتور از لحاظ تغذیه ترمز الکتروموتور […]

آشنایی با مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور به مقاومتی گفته می شود که در درایو قابل استفاده است. این مقاومت ها به مقاومت هایی که در بخش الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند نمی باشند. مقاومت ترمز الکتروموتور با اندازه های بزرگتر و توان بیشتر ساخته شده که وظیفه آن ها تخلیه انرژی داخل درایو است که از موتور […]

روش های توقف موتور ترمز الکتروموتور

این شرکت به تنهایی توانسته است الکتروموتورهای ایرانی را در اروپا آشنا کند که این قدمی بزرگ برای این شرکت خود و ایران است.

روش های توقف موتور ترمز الکتروموتور | خرید ترمز الکتروموتور: ترمز الکتروموتورها برای توقف موتورها به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن ها طراحی شده است. ترمز الکتروموتورها انواع مختلفی در طراحی خود دارند. باید بدانید که این نوع ترمزها روش های توقف یکسانی در انواع موتور ندارند و هر کدام به روش خاصی عمل […]