آشنایی با انواع ترمز الکتروموتور

انواع ترمز الکتروموتور

الکتروموتور های دستگاه هایی الکترومکانیکی هستند که جهت به حرکت در آوردن دستگاه ها در صنایع بکار می رود که وظیفه ی جلوگیری از حرکت آن وظیفه ی ترمز الکتروموتور است. ترمز الکتروموتور دارای انواع گوناگون مناسب مصارف متفاوتی است که در ادامه به آن می پردازیم. انواع ترمز الکتروموتور از لحاظ تغذیه ترمز الکتروموتور […]

آشنایی با مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور به مقاومتی گفته می شود که در درایو قابل استفاده است. این مقاومت ها به مقاومت هایی که در بخش الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند نمی باشند. مقاومت ترمز الکتروموتور با اندازه های بزرگتر و توان بیشتر ساخته شده که وظیفه آن ها تخلیه انرژی داخل درایو است که از موتور […]