آشنایی با انواع ترمز الکتروموتور

انواع ترمز الکتروموتور

الکتروموتور های دستگاه هایی الکترومکانیکی هستند که جهت به حرکت در آوردن دستگاه ها در صنایع بکار می رود که وظیفه ی جلوگیری از حرکت آن وظیفه ی ترمز الکتروموتور است. ترمز الکتروموتور دارای انواع گوناگون مناسب مصارف متفاوتی است که در ادامه به آن می پردازیم. انواع ترمز الکتروموتور از لحاظ تغذیه ترمز الکتروموتور […]