گیربکس و انواع صنعتی آن

گیربکس

گیربکس صنعتی، ماشینی جهت افزایش یا کاهش سرعت دستگاه ها است. از این قطعه در صنایع گوناگون برای کنترل سرعت و افزایش قدرت موتور بهره می گیرند. دستگاه های صنعتی برای تأمین نیروی خود به این وسیله نیازمند هستند، در حقیقت این قطعه وظیفه انتقال نیرو و همچنین افزایش آن را در زمان تعیین شده […]