آشنایی با موتور الکتریکی DC

موتور الکتریکی DC

 موتور الکتریکی DC نوعی موتور کلاسیک می باشد که با جریان مستقیم کار می کند. درون این الکتروموتورها آرمیچری وجود دارد که از جنس آهنربای الکتریکی می باشد. موتور الکتریکی DC دارای یک سوئیچ گردشی به نام کموتاتور است که جهت جریان الکتریکی را دو بار در هر سیکل برعکس می کند تا درون آرمیچر […]