آشنایی با لنت ترمز

لنت ترمز

آشنایی با لنت ترمز: لنت از اجزای مهم سیستم ترمز می باشد که به دلیل حساسیت بالای در این سامانه باید هر چند وقت یکبار بررسی و جایگزین شود. کیفیت بالا لنت ترمز و عملکرد خوب آن با رانندگی ایمن و حفظ جان سرنشینان خودرو رابطه ای مستقیم دارد. این قسمت از مهم ‌ترین قطعات […]

لنت ترمز چیست؟

لنت ترمز

لنت ترمز یکی از قطعات پرمصرف خودروها می باشد که حتی اگر سر رشته ای از خودرو هم نداشته باشید، با اسم این قطعه آشنا هستید. لنت ترمز جز موارد مصرفی خودرو بوده که با به وجود آوردن اصطکاک با دیسک چرخ ، باعث توقف خودرو می شود. عملکرد صحیح این قطعه بسیار مهم می […]