آشنایی با لنت ترمز

لنت ترمز

آشنایی با لنت ترمز: لنت از اجزای مهم سیستم ترمز می باشد که به دلیل حساسیت بالای در این سامانه باید هر چند وقت یکبار بررسی و جایگزین شود. کیفیت بالا لنت ترمز و عملکرد خوب آن با رانندگی ایمن و حفظ جان سرنشینان خودرو رابطه ای مستقیم دارد. این قسمت از مهم ‌ترین قطعات […]