رکتیفایر ترمز چیست؟

رکتیفایر ترمز

رکتیفایر ترمز چیست: یک دستگاه الکتریکی که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کند ریکتیفایز ترمز الکتروموتور یا دستگاه یکسوکننده می‌گویند. به تبدیل جریان AC به DC نیز اصلاح می‌گویند چرا که جهت گیری منجر به راست شدن جریان می‌شود. ریکتیفایرها به صورت تک فاز و سه فاز هستند که مدل تک فاز را […]