معرفی کامل ترمز الکتروموتور

معرفی کامل ترمز الکتروموتور

الکتروموتور چیست؟ به دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند و این کار رو با استفاده ی انرژی الکترومغناطیس صورت میگیرد را الکتروموتور یا موتور الکتریکی گفته میشود. کاربرد الکتروموتور این وسیله ی مهم در دمنده ها ، توربو ها ، ماشین آلات ، دینام، کشتی ها ، کمپرسورها، فن ها و….. […]