آشنایی با سیستم ترمز

ترمز

ترمز سیستمی است که برای نگه داشتن یک خودرو از حرکت مورد استفاده قرار می گیرد. این مکانیسم ابتدا حرکت موتور را آهسته کرده و سپس به طور کامل آن را متوقف می کند. زمانی که موتور سرعت زیادی داشته باشد می توانید با فشردن اهرمی آن را از حرکت بازدارید. ترمزها از انواع مختلفی […]