آشنایی با مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور

مقاومت ترمز الکتروموتور به مقاومتی گفته می شود که در درایو قابل استفاده است. این مقاومت ها به مقاومت هایی که در بخش الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند نمی باشند. مقاومت ترمز الکتروموتور با اندازه های بزرگتر و توان بیشتر ساخته شده که وظیفه آن ها تخلیه انرژی داخل درایو است که از موتور […]

روش های توقف موتور ترمز الکتروموتور

این شرکت به تنهایی توانسته است الکتروموتورهای ایرانی را در اروپا آشنا کند که این قدمی بزرگ برای این شرکت خود و ایران است.

روش های توقف موتور ترمز الکتروموتور | خرید ترمز الکتروموتور: ترمز الکتروموتورها برای توقف موتورها به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن ها طراحی شده است. ترمز الکتروموتورها انواع مختلفی در طراحی خود دارند. باید بدانید که این نوع ترمزها روش های توقف یکسانی در انواع موتور ندارند و هر کدام به روش خاصی عمل […]