انواع ترمیستور و کاربردهای آن

انواع ترمیستور و کاربردهای آن

انواع ترمیستور و کاربردهای آن: ترمیستور (یا مقاومت حرارتی) به نوعی از مقاومت گفته می شود که مقاومت الکتریکی آن با دما تغییر میکند. همه مقاومت ها، با تغییرات دما مقدار کمی تغییر میکنند، اما یک ترمیستور به صورت ویژه ای به تغییرات دما حساس است. ترمیستورها به عنوان یک جزء غیر فعال در یک […]