انواع ترمز الکتروموتور و کاربرد آن

انواع ترمز الکتروموتور و کاربرد آن

انواع ترمز الکتروموتور و کاربرد آن: ترمز الکتروموتور نوعی قطعه مکانیکی است. این قطعه با وظیفه توقف حرکت شفت موتور در موقع قطع جریان برق، در پشت الکتروموتور قرار می‌گیرد. ترمز الکتروموتور به شکل دایره و عامل حرکت این قطعه نیروی الکترومغناطیسی است. اجزا اصلی الکتروموتور را مگنت الکتروموتور، دیود و بوبین تشکیل می‌دهند. بوبین […]