آشنایی با الکتروموتور القایی

الکتروموتور القایی

الکتروموتور القایی یک ماشین الکتریکی است که جریان الکتریکی مورد نیاز بخش متحرک موتور (روتور) به وسیله القای انرژی الکترومغناطیسی گشتاور تولید می کند. این القای الکترومغناطیس از میدان مغناطیسی به وجود آمده و در سیم پیچ استاتور به دست می آید.الکتروموتور القایی یکی از پرکابرد ترین ماشین های الکتریکی که در سیستم کنترل صنعتی […]