موتور الکتریکی AC

موتور الکتریکی AC

موتور الکتریکی AC یکی از معمول ترین موتورهای موجود در صنعت می باشد که برای کنترل کردن سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. این موتورها همچنین در برخی لوازم خانگی نیز به کار برده می شوند. موتور الکتریکی AC بسیار ساده اما با استحکام بالایی طراحی شده است که به دلیل سادگی آن نسبت […]