انواع لنت ترمز

انواع لنت ترمز

انواع لنت ترمز: هر اتومبیلی بعد از گذشت مدت زمانی به یک بررسی کامل نیازمند است. قطعاتی مانند لاستیک، روغن ترمزو… در طول مدت مصرف دچار اشکالاتی می شود و نیازمند به تعمیر یا تعویض هستند. لنت یا کفشک از مهمترین قطعات یک خودرو بشمار می رود و میبایست برای حفظ جان سرنشینان آن مورد […]