ترمز الکتروموتور چیست؟

ترمز الکتروموتور چیست

ترمز الکتروموتور چیست؟ ترمز الکتروموتور در بعضی از تجهیزات صنعتی لازم بوده و وظیفه توقف در گردش الکتروموتور پس از قطع جریات برق را دارد و به طور کلی به دسته های زیر دسته بندی می شوند. الکتروموتور های مجهز به ترمز مکانیکی همانطور که از نام  این نوع از ترمز ها مشخص است عملکردشان به […]

رکتیفایر ترمز چیست؟

رکتیفایر ترمز

رکتیفایر ترمز چیست: یک دستگاه الکتریکی که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کند ریکتیفایز ترمز الکتروموتور یا دستگاه یکسوکننده می‌گویند. به تبدیل جریان AC به DC نیز اصلاح می‌گویند چرا که جهت گیری منجر به راست شدن جریان می‌شود. ریکتیفایرها به صورت تک فاز و سه فاز هستند که مدل تک فاز را […]